Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 3 juli 2012

Stefan Löfven visa Bertil Ohlin

Sommar universitetet verkar detta år fått slagsida åt det politiska. Både dåtid och nutid. Dåtid av att få en inblick i det som var en del i uppväxten. Som man fick med modersmöjlken, men som när man läser det så 60 till 50 år senare ser helt annorlunda ut än den bild man skapade sig.

Genom att läsa biografin om Bertil Ohlin får man en inblick i hur svårt det är att vara politiker med en annan bakgrund. Ohlin lärde sig aldrig det politiska rävspelet till skillnad mot Erlander. Även om bägge vara akademiker så växte den ena upp i forskarvärlden och den andra i politiken.

Med sin rationalitet stötte säkert Ohlin bort en å annan. Men han var en nagel i ögat på socialdemokratin fram till sitt nederlag i pensionsfråga. ATP-striden var pokerspel på högnivå av Erlander. Med en andra kammare med en madatfördelning på 155 - 155 mellan blocken var det ytterst osannolikt att vinna striden. Vi vet att det blev så, en "svikare" från FP gjorde att S tog hem ATP-striden med knappast möjliga majoritet 156 mot 154.

Dock är det intressant i historiens perspektiv att se att det snarare var Bertil Ohlins linje som borde vunnit. 1994 var vi ju tvungna att ändra pensionssystem för "åtagandena i dagens system (ATP-systemet) saknar den trovärdighet som krävs".

Hur hänger detta ihop med Stefan Löfven? Jo, han kommer från en icke politisk kultur. Lite samma som Bertil Ohlin. Den stora frågan är hur han som förhandlings människa ska lyckats komma till koncensus om frågor i ett parti där otroheten är stor. Det är inte som att sitta vid förhandlingsbordet med parterna på arbetsmarknaden för att komma fram till en lösning på ett problem. I politik är det ideologin som styr inte koncensus om lösning av ett problem.

De visar tydligt exemplet om Bertil Ohlin och ATP-striden. Även om han sakligen hade rätt redan 1957 - 1959 så var det först 1994 som det bekräftades. Som Palme lär ha sagt: politik är att vilja. Frågan är vill Löfven och kan han oskadliggöra de Juholtkrafter som är på gång inom socialdemokratin. Den som lever får se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar