Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 29 juli 2012

Staten och kapitalet

Rubriken en känd proglåt från 70-talet. Lika aktuell idag som då. Genom tiderna har kapital- och jordägare gått armkrok med socialdemokratin för att skapa den jordmån vi hittills har lev under.

Med en sådan politik har de stora alltid fått det bättre. Det illustreras bra i boken "Jorden de ärvde". Där har man medvetet från S håll låtit feodala system härska under epitet kulturarv och "arbetande kapital". För det finns inget så dött kapital som det som binds i jord.

Alliansregeringen har under sina sex år vid makten inte uppmärksammat det faktum att kanske det feodala systemet skulle få råda för företag som växer. Med ett "arbetande kapital" som är fridlyst för de som är entreprenörer och ska bygga upp företag. Tyvärr är idag möjligheten att finansiera tillväxten starkt begränsad av de tillgångar man som privatperson har. Inte nog med att man bara kan förlita sig på realtillgångar bundet i jord måste man betala fastighetsskatt. För de stora jordegendomar som ligger i fidiekommissen finns ingen fastighetsskatt.

Så det bästa regeringen skulle kunna göra är att skapa ett nytt frälse i landet. Ett frälse i form av de som vågar satsa sina pengar i verkliga riskprojekt. Inte sådana som rikskapitalbolag ägnar sig åt, de befinner sig redan på en mogen marknad. Samtidigt som man ändra i välfärdsystemen. Bertil Ohlin predikade under hela sin politiska gärning välfärdsstaten utifrån frihet, trygghet och tillväxt. I Sverige blev det bra fokus på trygghet och storkapitalet.

Tyvärr ser jag för mycket av det hos Alliansregeringen också. Reinfeldt och Borg är för mycket av bevarare av det "gamla". Ska vi få fart på jobbpolitiken måste ett antal mekanismer i välfärdsbygget antingen rivas eller göras om i en omfattande ROT.

För övrigt anser jag att frihet och tillväxt måste bli ledstjärnan i det nya välfärdsbygget.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar