Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 27 mars 2013

Städa framför egen dörr

Ett antal högt uppsatta professorer med epitetet emeritus har uttalade sig om vinster i skolan. Intressant att analysen är så grund att man snabbt kopplar vinster i skolan med skolvalet och segregation. Om vi benar ut hur skolmarkanden ser ut så är de fristående andel av skolväsendet runt en tiondel.

Drar vi slutsatser av att en tiondel av skolorna påverkar segregation och utanförskap är man ute på djupt vatten. Om fria skolvalet är så farligt varför tillåts man att välja bort en kommunal skola för en annan kommunal skola. I Stockholm väljer invandrade elever från problemområden bort den kommunala skolan i förorten framför en kommunal skola i innerstaden. Det pratas det lågt om i de fina kretsarna som professorerna  lever i.

Professorerna avslutar sin debattartikel på följande sätt:
Slutligen, och kanske viktigast, bör lärarnas utbildning och status förbättras och deras arbetsvillkor reformeras i grunden.
Då hade varit smakligt att de städat framför egen dörr. Mig veterligen utbildas inte blivande lärare på svenska lärosäten i allt för hög grad i didaktik, läran om lärandet. Utbildningsvetenskap är ett ämne som man sneddar under studietiden. Lärare har ringa kunskaper om vad de möter när de kommer ut från lärosätena om hur planerar jag en lektion? Hur undervisar jag? Hur utvärderar jag? Hur förbättrar jag? Här borde Hartties bok Synligt lärande bli obligatorisk kurslitteratur på svenska lärosäten.

Dags att akademin tar sig en titt i hur det ser ut i klassrummet än att ägna sig åt frågor de inte har någon nämnvärd kunskap om.

För övrigt anser jag lärare är viktiga. Men då måste de få kunskap och verktyg att hantera sin vardag i ett pedagogiskt kretslopp.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar