Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 30 mars 2013

Uppväck länsskolnämnderna

Begränsa den kommunala självstyret och inrätta länsskolnämnderna igen. Facket vill att S inför regelekonomi igen. I en för övrigt överfinansierad skola är det bland det mindre begåvade förslagen. Det är inte mer bränsle på brasan som behövs.

Behovet är istället att de 290 småpåvarna eller som debattörerna från facket skrivet 290 skolministrar gör vad som är ålagt dem. De har inget annat ansvar än att genomföra det nationella uppdraget. Att de sedan självsvåldigt använder de generella statsbidragen till annat än skolan är en skam i sig.

Nya skollagen ger skolhuvudmännen mindre makt. Deras uppdrag är bara att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Utbildning är förskolans och skolans verksamhet inte förväxlas med undervisningen. Förskolan och skolas kärnuppdrag har inte skolhuvudmännen någon påverkan möjlighet sedan skolplanen skrotades iom den nya skollagen. Staten pekar rätt ned på lärare och förskollärare med de skolformsvisa läroplanerna. Rektor och förskolechefen är de som är ansvarig för förskolans och skolans pedagogiska verksamhet. Inte skolpolitikerna i kommunen eller dess förvaltning.

Så det är ett mycket kontraproduktivt förslag dessa fackförenings människor kommer med. Dags att dessa överlevare från dinosorie tiden ägnar sig åt mer produktivt arbete som att jobba för sina medlemmar istället för att ägna sig åt politik. Att vänsterdelen i facket vill påverka S kan man förstå. De vill ju införa en reda beprövat sätt att styra skolan på. Där politruker styrde skolan. I hänget av att värna elever från svaga grupper är det nog snarare en våt dröm att åter få vara med att centralstyra skolan. Vi vet hur handikappade den skolan var under SÖs tid.

Källa: Skollag (2010:800)
Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar