Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 7 mars 2013

Trött pedagogik

Offerkulturen, med trötta lärare, skulle kunna vara sammanfattningen av programmet "Muffverkstaden" i programserien "Rektorerna". En skrämande bild av trött pedagogik som inte bygger på de statliga styrdokumenten.

Rektorerna försökte ha en pedagogisk diskussion i programmet. Men inte gjort på ett systematiskt sätt. Läroplanen var inte närvarande i diskussionen. Lika lite saknades diskussion om mål och resultat. Tja, resultat diskuterades i termer av meritpoäng. En rätt ointressant diskussion. Den speglar inte bakomliggande faktorer eftersom den inte knyts till elevers kunskapsmål och pedagogiskt resultat av undervisningen.

Om skolan ska lyfta måste den på allvar skapa en lärandekultur. I programmet diskuterade lärarna bara utifrån sin situation istället för att fundera på sitt eget sätt att arbeta utifrån läroplanens riktlinjer. Klassrummet är trots allt en teaterscen där lärarna ska möte sin publik, eleverna. För att lyfta resultatet i skolan måste det göras utifrån medvetna pedagogiska diskussioner utifrån skollagen och läroplanen. Inte något allmänt tyckande. Fakta är A och O för att lyfta blicken. Vi har inte råd att ha skolor som inte uppfyller det statliga uppdraget.

För övrigt anser jag att eleverna ska vara i centrum för den pedagogiska utvecklingen i en mål- och resultatstyrd skola.

Media UR Play

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar