Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 16 mars 2013

Utökad e-kränkning

Skolan är i gemen dåliga på att kartlägga de olika kräkningstyperna. Speciellt de som förekommer på nätet. Dags att inse att ska man få bukt på problemet är en kombination av fostran och uppförande i det offentliga rummet som måsten kartläggas. Just e-kränkning är lättast att verifiera. Här finns bevisen.

Tillämpas metoden fiskbensdiagram får man fram vilka typer av kränkningar som förekommer. Det må vara psykisk, fysik,verbal eller e-kräkning. Men till e-kräkningen har ett nytt ord kommit: grooming.

Frågan är bara var den förebyggande verksamheten för nolltolerans ska innebära för kompetenser hos lärare och övrig personal på skolan. Vilket ämne ska denna lärande uppfostran ske i kring grooming? Ämnet grooming finns ju inte på lärosätena som utbildar blivande lärare. Lika lite finns det i fortbildningarna av dagens lärare.

Lätt att säga tulipanaros, men svårare att realisera den.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar