Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 26 december 2013

Gnällspiken är förbättringsdödare

Gnällspikar är ett irriterande släkte. Inte nog med att de skadar sig själva så sprider de ett negativt flow i verksamheten. En miljö som inte precis är ämnad för framgång. Man har många gånger sagt att skolans värld består av en offerkultur. Om det stämmer skulle merparten i skolan vara gnällspikar som skyller allt på omständigheter som man inte kan påverka.

När inte skolresultaten lyfter är det JB som få klä skott för allt dåligt. Märks speciellt efter PISA chocken efter PISA 2012. Eller när resurserna inte räcker är det kommunens fel eller i värsta fall att staten inte skjuter till pengar. Funkar inte lektionerna är det arbetstidens fel att man inte hinner. Det är så mycket administration nu för tiden.

Listan på gnäll kan göras lång. Det verkar nästan som denna typ av gnäll är själva DNA i skolan. I och för sig kan gnället bidra till att man för stunden mår bra. Långsiktigt är det ett problem. För gnället är kusin till konstruktiva åsikter. Skillnaden mellan kusinerna är att gnället stannar vid problemet. Konstruktiv kritik tar sig ann att lösa problemet. Det är förbättring man vill.

Är det så att just skollagens 4 kapitel inte tillämpas fullt ut beror på offerkulturen. Skolan vill i sig inte förbättra sitt sätt att undervisa. Det känns bättre att fortsätta det negativa gnället. Forskning visar att just gnället har negativ påverkan på vår hjärna. Nervceller i hippocampus skadas.

Det finns trots allt framgångsrika skolor som lyckas bryta trenden. Dessa kännetecknas av att ständigt ifrågasätt sitt sätt att arbeta. Ser möjligheter istället för oöverstigliga problem som beror på andra. Här spelar rektorer med driv en avgörande faktor. Återupprätta ledarskapet hos rektorer där professionalismen i att det vardagsnära arbetet fokuserar. Det som kallas pedagogiskt ledarskap. Rektorer kanske skulle börja att själva ha en egen pedagogisk portfolio. Men framför allt att skapa en pedagogisk drivbänk baserad på läroplanen och pedagogiska metoder för att lyckas med ökad måluppfyllelse.

Så jag utropar med Jessica Bergh på Kvalitetsmagsinet: Våga kasta av dig offerkoftan. 

Media: Kvalitetsmagasinet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar