Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 21 december 2013

Ilojal sorti

Alla kvalitetsbrister innebär att kunder röstar med fötterna. Så har det alltid varit i konkurrensutsatta verksamheter. Den som inte är bärkraftig går under. Eller där pris och kvalitet inte ligger i samband med varandra. Är priset högt och kvaliteten låg får man de effekter som skolan är utsatt för.

Är det just det vi ser i skolan? Ja, nog är det så att de framgångsrika skolorna, oavsett driftsform, har en kvalitet i utförandet. Det lockar de föräldrar och elever som behövs för att driva skolan. Mina personliga erfarenheter från skolor som inte fungerar på detta sätt är att man inte har en idé om hur man ska driva skolan. Lika lite som man har organiserat verksamheten på ett systematiskt sätt. Skolor är ofta händelsestyrda. Det innebär att man försöker parera allt som händer. Det är aldrig en framgångsrik strategi.

Så ska skolor överleva, oavsett driftsform, måste ett systematiskt kvalitetsarbete till så måluppfyllelsen ökar.

Sedan det andra intressanta professor Arne Jarrick tar upp om utvecklade samhällen. Det ligger en hel del i det. Kunskap är viktigt i en nation som bygger sitt välstånd på kunskap. Om det sedan är packeterat på ett sätt att det inte är själva platsen skolan som avgör kunskapstillväxten ställer det krav på sättet att organisera undervisningen. Faktakunskaper är inte skolans huvuduppgift utan att bibringa elever studieteknik, kritiskt tänkande och förmågor. Om inte kommer skolan att behöva släppa sitt kompensatoriska uppdrag. En skola där vi bara har en begränsat antal individer som tillägnar sig den kunskap som krävs. Är det dit vi vill?

Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar