Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 16 december 2013

Mindre lindrig kompetens

Kompetensen att styra skolan är avgörande för resultaten. Landskrona säger sig ha förstått att det fordras kompetens att styra den och genomföra det nationella uppdraget. Kommunalrådet Torkild Strandberg beskriver Landskronas satsning på Brännpunkt, SvD (131214). Dessutom är han inte skolpolitiker i kommunen utan kommunstyrelsens ordförande och därmed ytterst ansvarig för kommunens budget. Han säger:
Vi kommuner kan inte skylla på staten när skolresultaten är dåliga. Det är kommunernas ansvar att med utgångspunkt i de nationella regelverken bygga sin egen skola med tydligt kunskapsfokus.
Om nu Landskronas högste politiker förstått sitt uppdrag är det skrämmande att inte fler har gjort det. Det är ingen fri lekstuga för lokala skolpolitiker. Något mandat att själv fatta beslut saknas i den nya lagen när det gäller inriktningen. Däremot har de lokala skolpolitikerna ett totalansvar för skolan.

Ansvaret innebär att se till att de nationella målen uppfylls. Vidare att organisera skolenheterna på ett optimalt sätt och tilldela både personell och ekonomiska resurser efter behov. Utöver det att möjligen ge inriktningsmål för vart skolan på orten ska gå och kännetecknas av inom några år. Där slutar uppdraget.

För på enhetsnivån är det rektor och lärare som är kungar. Det är de som ska se till att ha ett professionellt pedagogiskt ledarskap. Från rektorsnivån ned till ledarskapet i klassrummet. Då kan man fundera lite på följande skrivning av kommunalrådet:
Vi har gett rektorerna fullt utvecklingsansvar för sin enhet utifrån de politiskt fattade besluten.
Kommunalrådet säger att det gäller elevernas kunskapsutveckling och resultat. Bra, men man hoppas att detta politiska beslut inte går över lagens klara roll och ansvarsfördelning mellan huvudmannen och enheten. Rektor är den som har ansvaret för hur den "inre organisationen" ska se ut. Här är det ytterst viktigt att den politiska ledningen noga studerar vad Skolinspektionen givit för information om hur man ska tolka rektors mandat och ansvar när det just gäller den "inre organisationen".

Media SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar