Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 7 december 2013

Nationell panik

Paniken verkar breda ut sig bland skoldebattörer, media och politiker sedan PISA mätningen 2012 publicerades i tisdag (131203). Efter att läst sammanfattningen till rapporten finns det ingen enskild faktor som säger att skolan är helt under isen. Det är många faktorer som spelar in varför resultaten på tre områden sjunker.

Ser man skolresultatet på andra ämnesområden finns inte denna tendens enligt Skolverket. Således måste det vara andra samhällstrender som ligger bakom. Är det så att det inte är hippt med matematik och läsa? Har det stor pedagogiska misstaget med själräkning inneburit att elever inte får lära sig logiskt tänkande. Matematik är inte beräkningar. Matematik är sättet att översätta ett problem till en matematisk variabel. Kausalitet är viktigt vid mattelösningar.

Måttfullhet i debatten efterlys. För de analyser som gjorts är upp emot väggen. PISA svenska fader Ulf P Lundgren har sagt följande:
Tanken har aldrig varit att bara se till PISA för att mäta skolans kvalitet.
Så sant. Det finns andra begåvade metoder för det. En är Indicator från Skoldialogen. Den bygger på webbaserade enkäter som ger svaret på hur väl pedagogiken lyckas tillämpa de skolformsvisa läroplanerna. Då kanske vi kunde få svar på i vilken utsträckning svenska skolor har kvalitet i sin undervisning.

Det enda goda med det kraftiga jordskalvet i tisdags är att den breda allmänheten vaknat. Kanske ska fäder läsa böcker så sönerna ser detta. Säkert finns det många saker både föräldrar, skola och politiker kan göra. Men det viktigaste är nog att vi även diskuterar det pedagogiska uppdraget i skolan. Här har rektorerna ett tydligt uppdrag.

Troligen är rektorers fokus på ekonomi och administration en av huvudorsakerna till den dåliga pedagogiken i skolan. Här har de kommunala huvudmännen ett stort ansvar. Ändra sättet att organisera förvaltningarna. Bli mer controller än räknenissar. Se till att följa uppdraget enligt nya skollagen istället för massa andra icke relevanta saker. De kommunala politikern har inte ett uppdrag att själva hitta på saker inom skolan. De har bara ett nationellt uppdrag att genomföra ett statligt uppdrag.

Om huvudmannen på allvar ska få ordning på skolan är det viktigt att se till att skaffa egen strategisk kompetens och systemkunskap. Samtidigt som frihetsgraden mot hur skolorna driver den pedagogiska verksamheten är upp till skolan själv. Det behövs ett professionellt skolledarskap på alla nivåer för att vi ska lyckas vända trenden.

Media: VK, DN, SvD1, SvD2, DN2
Tidigare blogginlägg: Pluraword

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar