Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 12 december 2013

PISA attityd

Är sjunkande resultat i skolan attityder till lärandet? Om man ska tro debatten så tar man till intäkt att alla resultat i skolan är dåliga. Inger Enkvist skriver på Brännpunkt SvD:
Överallt i utbildningsvärlden diskuteras det nu varför Sverige, efter att ha sjunkit under lång tid, nu gjort en riktig djupdykning när det gäller kunskaper i nionde klass i grundskolan.
Det är att dra PISA-resultaten för långt. Den mäter bara tre saker: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Av tre storheter kan man inte dra slutsatsen att allt är illa.

Däremot är nog attityden till matematik och naturvetenskap alarmerande. Dessa två storheter har tidigare tjänat Sverige och dess välståndsutveckling. Under många år har dessa två fått stryka på foten. Många har syndat och inte riktigt predikat vikten av dessa ämnen för det uppväxande släktet. Frågan är också hur många av de examinerade lärarna har detta i sin ämnesportfölj?

Om nu attityder är en avgörande faktor är följande sant, som Inger Enkvist skriver:
Varför bryr sig eleverna inte om skolan? Steinbergs svar är att kraven är för låga och att det inte blir någon konsekvens för eleven om de inte uppfylls.
Är det så att man sett en för kravlös skola under många år tillbaka? Har lärare och rektorer satt för låga krav på lärandet? Ja, skulle jag vilja säga, när det just gäller matematiken. Här har beräkningsrabblande och självstudier från läroboken varit härskande under många år. Utan att prata matematik saknas förståelse varför man ska göra beräkningar i slutänden. Ta bara det antika Grekland som började använda geometrin för att diskutera proportioner.

Matematikuppgifterna är oftast formulerade utifrån en kontext byggd på hur barn födda i Sverige har med sig annat kunnande i problemformuleringar. Barn som kommer från andra kulturer och inte är födda i Sverige har inte alltid förståelse för bakgrundsfakta. Då blir det svårt om man inte har lärarledd undervisning.

Samtidigt förekommer det i debatten att de nya krav som kursplanerna och betygskriterierna är för höga. En märklig debatt. Utmaningar har alltid sporrat till nya stordåd. Tänk om denna attityd rådde när det gäller idrott och musik. Då skulle vi inte ha de idrottsmän eller musiker vi har. Utmaningar är viktigt för att prestera. Så även inom grundskolans olika ämnen. Men speciellt inom de tre områden PISA mäter.

Media SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar