Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 9 december 2013

Regleringsbrev från Björklund

Åter går diskussionerna kring huvudmannaskapet höga. Svenska folket eller 6 av 10 vill förstatliga skolan. Riktigt vad de svarat på undrar jag. Man kan tycka allmänt om den ena eller allmänna huvudmannen. De finns statliga skolor redan idag. Sameskolan är en sådan.

Har de bättre förutsättningar än de kommunala skolorna? Nej, skulle jag vilja säga. De har i princip legat på samma budgetnivå sedan skolan skapades. Enhelighet mellan de olika skolorna inom Sameskolstyrelsen finns inte. Det enda som är gemensamt är regleringsbrevet från Björklund.

Om vi leker med tanken att förstatliga skolorna är det en helt ny situation för svenska skolor. Det första man måste göra är att fråga sig vilken organisationsform ska de bedrivas under? Vem är arbetsgivare? Hur är lärare anställda? Ska förskolan med i en statlig lösning? Hur ska finansieringen gå till? Ska den kommunala skatten betalas till staten för att driva skolan? Hur blir det med det kommunala självstyret?

Frågorna är många och få har svaret på dem. Det stora problemet med dagens system är att staten har satt krav på de kommunala huvudmännen genom skollag, förordningar och läroplaner. Tyvärr har inte kommunerna och dess hobbypolitiker den nödvändiga systemkunskapen för att styr enligt det statliga uppdraget. Det kanske skulle vara så att det kommunala självstyret skulle begränsas till att de i framtiden får regeringsbrev från regeringen. Ett sådant kan innehålla följande:


 
 
Frågan är hur ett sådant regleringsbrev skulle följas upp. Som det ser ut i Sameskolorna granskas de både av den statliga Skolinspektionen och av Utbildningsdepartementet.
 
 
Innan vi ger oss på ett så pass våghalsigt projekt som att förstatliga skolan vore det bättre att se till att skolans rektorer faktiskt ägnar sig åt pedagogisk ledning. Att lärarna börjar samverka och planera lektionerna tillsammans. En strukturerad undervisning är långt effektivare att föra tillbaka skolan som kunskaps utvecklar än att åter ägna sig åt att rita om skolsystemet. Systemet i sig kan aldrig skapa resultat. Det kan bara människorna i det. Dags att professionalisera skolans rektorer och lärare.
 
Media DN  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar