Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 9 mars 2015

Pedagogisk syn skaver

Åter har det Pedagogiska Etablissemanget drömt om svunna tider. Problemet är inte fria skolvalet eller något annat förhatligt ur ett vänsterperspektiv. Problemet är att dessa som står bakom debattinlägget i SvD Brännpunkt uppenbart inte kan skolsystem vi har sedan 1 juli 2011.

I läroplanen för grundskolan Lgr11 står följande om likvärdig utbildning:
Utbildningen ska anpassa till varje elevs förutsättningar och behov. (sid 8)
Då duger det inte att önska sig tillbaka till en värld som gällde för länge sedan. Om vi ytterligare tar några meningar ur Lgr11om en likvärdig utbildning:
Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen...Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (sid 8)
Problemet med varför skolan inte presterar är att den lever enligt gamla föreställningar och inte förbättrat sig med anpassning till dagens samhälle utifrån styrdokumenten.Då hjälper det inte att ändra skolsystemet ("Systemkunskap") utan snarare se till att få styrningskedjan att fungera. Den största bristen i dagens styrningskedja är huvudmannen. Inte skolvalet eller hur man försöker skapa likhet i undervisningen. Vad lärare ska göra framför, bakom eller vid sidan om katedern är inte det vi ska diskutera. Det är professionens jobb utifrån varje skolas behov. Det som ska diskuteras är hur vi får bukt med bristerna i styrkedjan.

Samtidigt är det ytterst intressant att notera att dess höga herrar och damer inom akademin inte verkar har läst sin kollegas utredning om Kommunaliseringen. Sentensen av den utredningen är rätt tänkt men fel implementerat. Med andra ord är det hög tid att göra implementeringen rätt och sluta gapen i svensk undervisning.

Media: SvD
Källor:
Grundskolans läroplan Lgr11
Staten får inte abdikera - om kommunaliseringen av den svenska skolan (2014:15)
Blogg: Pluraword

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar