Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 8 mars 2015

Pojkar skaver

Hur kan det komma sig att pojkar halkar efter i skolan? Finns säkert inget givet svar. Möjligen kan det vara så att de ligger i framkanten när det gäller att utnyttja sociala medier och den digitala världen än tjejer. Samt att skolan idag är en kvinnodominerad arbetsplats. Med lärare som är vana vid duktiga och lydiga tjejer. Med en skola som fokuserar att alla ska stöpas gemensamt i alla 9 åren i grundskolan.

När jag själv gick i grundskolan var språk inte precis det som stod högt på lista utan naturvetenskap och teknik. På 60-talet var högstadier uppdelat i nio studieinriktningar med varierande krav på språk och matematik. De gymnasieförberedande hade särskild matematik och engelska som krav. Om man som kille ville kunde man välja den tekniska inriktningen och därmed fokusera intresset och klara studierna.

Är det något sådant som ska till idag? En annan klar skillnad var att det var mer män som var lärare. De var ofta adjunkter som vandrat från realskolan till grundskolans högstadium. Dessutom var lönen i nivå med högre tjänstemäns.Problemen är många i dagens skola. Kanske föräldrarna har en uppgift här. Hur ofta sporrar de killarna med läsning? Eller är det viktigare att de ägna fritiden åt idrott? Hur ofta visar föräldrarna på läsningens betydelse. Utan skriftspråkligheten kommer kommande generationer att stå utanför samhället. Det Peter Wolodarski tar upp i dagens krönika på internationella kvinnodagen är avgörande för framtiden för killar.

Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar