Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 19 mars 2015

Skolans primära nyttigheter

Skolans primära nyttigheter är det lärare ska koncentrera sig på. Att fostra och bilda eleven. Kanske det inte känns så bra i den svenska kontexten. Men bekräftas ytterligare en gång genom Maria Sundén Jelmini skolresa. Denna gång i Tyskland. Hon börjar med ett pedagogisk grepp från Heinrich von Stephanskolan i Berlin:
Finns det några rester från i går?
Eleverna har skrapat med stolarna och satt sig i en ring och för ett strukturerat samtal.
Rektor Karin Jaeger tittar på sin klass 7. Precis som alla rektorer i Tyskland lägger hon minst åtta timmar i veckan på undervisning. Samma förekommer i Finland. Tyskland var i samma sits efter PISA-mätningarna 2000 som Sverige 2013. Vad gjorde man då?

Jo, man började satsa på att förändra pedagogiken. Lika dant som man gjorde i Nossebroskolan i Essunga kommun när de låg lägst i de Öppna jämförelserna bland landets kommuner i skolresultatet. Många lärare i Tyskland, som jag märker även i Sverige, ursäktade sig med och var snudd på att ge upp:
Inställningen var lite ”hade jag bara bättre elever, då skulle jag vara en fantastisk lärare”, säger Karin Jaeger.
Noterbart är att även i Tyskland ändrade man lärarutbildningarna som i Sverige. Dock gjorde man i Tyskland en vändning från att fokusera ämneskunskaper på masternivå till stärka pedagogiken med starkare koppling mellan pedagogik och ämnet.

En annan viktig sak i omstöpningen av skolorna var att lära av andra. En grundläggande värdering i SIQ-modellen för offensiv verksamhetsutveckling. Där skolorna hämtar inspiration från andra ledande skolor i Berlin. Det var genom det de plockade in det här med ringen på morgonen. Ett liknande exempel från Sverige är Umeåläraren pedagogiska metod: grej-off-the-day.

Det mest positiva från skolan i Berlin är ändå elevfokuset. Där var det länge sedan de gnällde över eleverna.
Vi lär inte ut ämnen, vi lär elever. Och vi har de elever som vi har. Vi väntar inte på lagar utan förändrar ändå.
Det viktigaste är att skolan i Sverige att de lever efter en kultur där elevfokuset är det som är A och O. Då är den grundläggande värderingen alla skolor borde omfattas av i sin skolkultur:


Vår skola bygger att eleven är i centrum för lärandet. Det innebär att deras uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar på lärandet ska vara vägledande för skolan, rektor, lärare och övrig personal och verksamheten.


Media SvD
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar