Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 6 augusti 2015

Borde träna på övertygande

I svallvågorna av SDs nidbild av tiggeriet i Sverige haglar nidbilder om dem från alla håll. Är det så att det är lättare att spegla negativa känslor genom att göra motståndare till en martyr.
En klassisk sådan är Per-Albin som såningsman och S folkhemstanke. Moderna är vänstern och högerns nidbilder på varandra. Är det effektiva budskap som går hem? Eller är det så att debatten ska föras uti från ett kliniskt perspektiv och knastertorra fakta. Håkan Boström på GP skriver, med anledning av senaste dagarnas debatt om SD kampanj i tunnelbana:
SD är ett parti som växt snabbare än något annat och därför svårt att greppa för journalister. Men seriös politisk granskning av partiet är inte omöjlig. SVT:s Pontus Mattson hör till dem som visat att det går.
Här behövs torr och saklig kritik utan överdrifter. Läs på och fråga ut partiföreträdare. Håller deras ekonomiska politik ihop? Var ska Sverige orientera sig utan varken EU- eller NATO-medlemskap? Vad betyder rent konkret begrepp som ”folk” och ”nation”? Hur förhåller de sig till pluralism, maktdelning och individuella rättigheter? Hur får de ihop sin islamkritik med religionsfriheten? Är slutmålet att förvandla Sverige till ett värdekonservativt Österrike eller ett auktoritärt Ungern?
Hittills har nidbilden av SD fått stå i vägen för de relevanta svaren. 
David Heith-Stade, fil. dr Lunds universitet  tar hjälp av Cicero för att spegla det här med retoriken.
Han utvecklar det här med att ta hjälp av Cicero och retoriken. Cicero anklagade Catilina för att göra en statskupp för att störta republiken. David utvecklar detta i sitt inlägg i Sydsvenskan. Och avslutar sitt inlägg:
Den klassiska retoriken lär oss att först avgöra vilka det är vi vill övertyga, och sedan formulera oss på ett sådant sätt att de vi vill övertyga faktiskt lyssnar på vad vi har att säga. Om vi målar upp en nidbild av dem vi försöker övertyga lär de knappast ta till sig vårt budskap – oavsett hur trovärdigt vi själva anser att det är.
Något att ta till sig. Oavsett det gäller politik eller för den del skolan. I den senare frodas många myter och nidbilder långt från verkligheten. Det gör att få lyssnar utan ständigt hävdar sin syn som den enda rätta. Dags att formulera sig så andra lyssnar och en framåtskridande dialog kan föras.

Media GP, Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar