Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 6 augusti 2015

Svårare kan det inte vara

Hur svårt kan det vara på en skala 1 - 10 när det gäller kränkningar och mobbing. Skollagen innehåller en paragraf med två artiklarna från Barnkonventionen. Utöver det ett helt kapitel som bara handlar om kränkning. Ett kapitel som lägger ansvaret på skolan och dess huvudman.
Tänk om huvudmän och skolan verkligen jobbade med sitt uppdrag om demokratisk fostran. Dit läroplanens kapitel Normer och värden hör. I kombo med lagstiftningens krav på förbyggande arbete mot kräkning och diskriminering borde detta inte vara en återkommande följetong. Friends har jobbat länge med mobbningsfrågor. Ta tillvara deras erfarenheter. På något sätt verkar det ständigt återkomma vid tiden före skolstarten det här med barn som har en klump i magen för att börja skolan. Låt oss bryta detta.

Är det fortfarande så att skolhuvudmännen inte på fullt allvar tar sitt uppdrag på allvar att se till att kräkningar inte inträffar. Kan de inte lagstiftningen? Är det så att lärare ser mellan fingrarna för det är obehagligt att se elever kränkta? Vill rektorer tysta ned sådant för att inte skolan ska få dåligt rykte? Eller är det ett systemfel med avsaknad av systematiska kartläggningar och analyser. Vad har elevhälsan för roll i detta arbete?

För svårt är det inte att ta reda på läget.
Bilden visar ett fiskbensdiagram, som analysverktyg, för att se orsakerna till kräkningar är på en skola. I boken Från skollag till vardagsarbete finns en bilaga med en sexstegsmetod att verkligen gå till botten med en systematiskt kartläggning.

Hög tid att vi bryter de tysta barnens tillvaro. Men framför allt att det finns svart på vitt hur kränkningarna ser ut på varje skola för att kunna sätta in rätt åtgärd. Åtgärderna som inte sättas in när det hänt utan innan.

Media tv4
Källa:
Skollagen (2010:800)
Läroplanerna Lpfö 98/10, Lgr11, Lgy11
Danielsson, Roger J & Söderlund, Jan (2012) - Från skollag till vardagsarbete, Skoldialogen
Friends

Uppdatering 2015-08-07.
Här har ni Lennart Bångs film:

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar