Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 28 augusti 2015

Tomma ord

Det bästa är gott nog brukar det heta. Frågan är om det gäller stöd och särskilt stöd i skolan. Sju av tio kommuner ägnar sig åt lagbrott. Hur rimmar det med regeringens löfte om en läsa-skriva-räkna-garanti.
Om inte kommunala hobbypolitiker lyckas med att finansiera särskilt stöd undra jag hur mycket tomma ord det blir när regeringen utlovar denna garanti. Det bidde inte ens en tummetott. Om hobbypolitiker lever under devisen medvetet okunniga är det djup allvarligt.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att barn i skolan ska få stöd efter behov. Ändringen i skollagen från 1 juli 2014 fokuserar just stöd och särskilt stöd. Fråga är hur mycket kunskap finns det i skolan att läraren under ordinarie undervisning ska ge stöd till elever som behöver extra stöd. Hur många vet sedan att det inte är ett krav att det ska finnas diagnos för att få särskilt stöd.

Många saker som gör varför segregation blir tydlig i skolan genom sin egna tafflighet. Hög tid att kommunpolitikerna lär sig att de inte har ett självstyre i skolan. De har bara ett genomförandeuppdrag styrt av skollagen. Skollagen tar över kommunallagen. Vilket att budgetarna som betalar skolan ska bygga på varje enskild skolenhets behov. Samtidigt vore det en välgärning om det sattes kompetenskrav och utbildningsinsatser till de politiker som ska sättas att styra skolorna som huvudmän. Medveten kunnighet ska vara ledordet.

Media SvD1, SvD2   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar