Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 18 juni 2016

Almedalsveckan 2016

Så är det fjorton dagar kvar till det stora politiker- och mediespektaklet i Almedalen. Årets vecka och skolan som ämne har jag kollat lite på.
Almedalen bjuder på 141 seminarier, 35 heta stolen och 4 mötesplatser som berör skolan. Fokuserar vi på de politiska partierna anordnar S och M två seminarier. Socialdemokraterna satsar på att "Så ska proffsen få vara proffs" och Moderaterna"Reformer för förstärkta kunskapsresultat i svensk skola". Båda lovvärda ämnen. Frågan är bar hur politiker ska lyckas skapa det de beskriver. I min värld är det alltid det som görs in house i skolan som avgör.

Den absolut avgörande inre faktorn och navet för skolutveckling är systematiskt kvalitetsarbete. Endast två seminarier under veckan om denna avgörande faktor är för lite. Det ena handlar om "Bättre och bättre skolundervisning samt resultat – hur då?" med DN och InfoMentor som arrangörer. Den andra och enda om systematiskt kvalitetsarbete är "Hur säkrar vi kvalitet i det svenska skolsystemet?" med SIQ och Academedia som arrangörer.

Programförklaringen på den senare är:
Om brister i hur kvalitet skapas och säkras i det svenska skolsystemet. Vad kan göras rent konkret och vad vill representanter från skolans värld lyfta fram? Om skola, kvalitet och framtid.
Något begränsat perspektiv kan jag tycka. Skapa kvalitet görs genom att ständig flytta sig ur bekvämlighetsfokuset. En mycket eftersatt område i skolans värld som tenderar att sträva efter trygghet. Däremot har det konstaterats från Skolkommissionen att det här med att säkra kvaliteten är ett eftersatt område. Drivlinan i den svenska skolan är ur funktion sedan länge (se länk nedan från tidigare blogginlägg).

Det parti som satsar hårdast på Heta stolen är Centern. De satsar på "Så börjar vi klättra uppåt i PISA-mätningarna". Centerns Ulrika Carlsson i Skövde samtalar med Haninges grundskolechef Lina Axelsson Kihlbom. Låter intressant eftersom Skolkommissionen har som förslag på att en av målsättningarna i den nya statliga styrningen är just PISA-styrning som ett av styrtalen.

Slutligen har vi Nybro kommun som ska ha en Mötesplats om "Vad är kvalitet i skolan - hur gör vi?". Man kommer att beröra följande:
Vad ligger till grund för en kvalitativ skola? Vad krävs och hur når man dit? Om vikten av att förvalta, utveckla och ständigt förbättra. Att prioritera och göra avvägda val av insatser. Ledarskap och kompetens. Samsyn och gemensamma mål. En likvärdig skola för alla.
Spännande ämnen som varje kommun borde fundera på. Huvudmannen i skolan har ett stort uppdrag att skapa kvalitet i utbildningen. Hur många gör det utifrån skolans faktiska resultat och behov?

Utöver detta är det mest fokus på hemmasittare, barn i behov och digitalisering i skolan under Almedalsveckan 2016. Givet att dessa ämnen är behjärtansvärda att ventilerar ur ett samhällsperspektiv saknar jag den djuplodande diskussionen om hur de inre faktorerna ska utvecklas. Där frågorna HUR och VARFÖR är avgörande för kunskapsresultatet och den demokratiska fostran.

Hemsida: Almedalen 2016
Pluraword: Drivlinan i statlig målstyrning av skolan   
   

1 kommentar: