Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 1 juni 2016

Betygssättningens villkor

Under våren har Skolverket kommit med nya bedömningsregler kring kunskapskraven och betygsättning. I gymnasieskolan upplevs det nya betygssystemet ställa till med problem genom att betyg sätts på varje kurs. Hur ska du se progressionen hos elever på kort tid? Hur ställer det till det när enskilda kurser innebär slutbetyg i gymnasieexamen?
Frågorna är många. Svaren är lika många. Hade anledning att dyka ned i gymnasiets läroplan för att skanna igenom vad säger den om Bedömning och betyg. I kapitel 2.5 finns ett antal mål och riktlinjer om just detta. Där läser jag följande:
Läraren ska vid betygssättningen
• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs,
• beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen, och
• utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper.
Om nu lärarna bara fokuserar prov som måttstock på kunskaper undra jag hur de uppfyller kriteriet nummer två ovan. Vidare hur "allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper" gör läraren i sin bedömning?

Finns det krockar mellan läroplanens kapitel 2.5 och bedömningsgången vid betygssättning enligt ämnesplanernas kunskapskrav? Vore intressant med en belysning av denna diskrepans.

Källa:
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasiet 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar