Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 23 juni 2016

Heliga kor och käftsmällar

Midsommarveckan bjuder på två intressanta händelser. En icke slakt av heliga kor.
Varken regeringen eller alliansen lyckades slakta sina heliga kor. Regeringen orkade inte ta bort den 79-åriga hyresregleringen och Alliansen skrota ränteavdragen. Givet att de har effekter på privatekonomin är bägge effektiva bromsar för att få ett flöde i bostadsbyggandet. Om detta har Assar Lindbeck skrivit och utrett för dryga 50 år sedan. Om det har jag skrivit i tidigare blogginlägg, se nedan.

Samtidigt måste man notera att Peter Eriksson inte nådde fram i bostadsförhandlingarna. Kom han in för sent? Överskattade han sin förmåga att rätta upp efter Kaplan? Den som lever får se. På mig gjorde han inget större intryck.

Käftsmällen i veckan fick åklagaren på Ekobrottsmyndigheten.
Hur blåögd får man vara? Kollar man inte fakta först innan man går till åtal. En rudimentär uppgift i all yrkesutövning. Man måste ha mer torrt på fötterna innan man väcker åtal. Tingsrätten noterar att åklagaren inte tagit reda på hur reglerna såg ut i EU vid tillfället HQ Bank fick sitt tillstånd indraget av Finansinspektionen. Det borde kollats. Samtidigt det här med uppsåt, hur bevisar man det i en verksamhet som inte drivs av kriminella? Skulle varje person som sitter i en styrelse eller ledning uppträda uppsåtligt? Nej, skulle jag vilja säga av egen erfarenhet. Felbedömningar görs utan att de är uppsåtliga. Företagande är alltid behäftat med risktagande. Somligt går bra och somligt dåligt. Man kan aldrig bli dömd för att göra dåliga affärer eftersom förluster inte är uppsåtliga i normalfallet.

Man funderar också hur de aktieägare resonerar i det kommande civilrättsliga målet. Även aktieaffärer innehåller ett mått av risk. Som investerare måste du alltid kalkylera med affärsrisker. Om nu staten i form av Finansinspektionen river bort mattan för en bank är det svårt att se att man kan resa talan mot styrelse och ledning för förluster av aktievärden. Om tredje part omintetgör affären som i HQ Banks fall är det svårt att se att skadestånd kan riktas mot styrelse och ledning.

Sista ordet är nog inte sagt i käftsmällen efter HQ Bank-affären. Lika lite som de heliga korna i bostadspolitiken. 

Media: Expressen, SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar