Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 30 juni 2016

Den ständiga läraren

Den ständiga läraren är ett intressant kapitel i Anne-Marie Körlings bok Undervisningen mellan oss.
Tidigare kapitel i boken handlade om det här med OnOff-pedagogiken. Den om att läraren talar om för eleverna vad som ska gås igenom och vad de ska göra på lektionen. Då är läraren On medan eleven är Off. När sedan eleven är On är läraren Off. Oftast vet inte eleverna då vad de ska göra därför att innehållet och relationen saknas.

Kapitlet därpå handlar om det Den pågående undervisningen. Hon skriver på sidan 242:
Den här undervisningen har inga avbrott. Den pågår - i alla uppkomna situationer och i olika konstellationer underhålls undervisningen och relationen.
Hur ofta finns detta kontinuerliga flödet av innehåll och relation? Hur stort är inflytandet för eleverna i undervisningen? Hur fångar läraren upp de frågor om innehållet från eleverna? Många frågor blir det när man läser Anne-Marie bok. Något som borde diskuteras i varje lärarkollegium.
Det viktiga för undervisningen är att få ett flöde i lärandet med fokus på varje elevens lärande. Det som Skolinspektionen så slående skriver om hur bristen är på de prioriterade tillsyn man gjort under 2015. De skriver i sin rapport till regeringen:
För att kunna tala om en likvärdig skola i skollagens mening måste varje skola vi möter i tillsynen klara av att möta behoven hos de elever som går i just den skolan. Vi syftar då på varje elevs behov – inte enbart behoven hos de elever som har svårast att nå kunskapskraven, inte enbart behoven hos den genomsnittliga eleven och inte enbart behoven hos de elever som klarar sig utan aktivt stöd från läraren.
Det är viktigt att det synliga lärandet och ständigt pågående lärande sker mellan innehållet och relationen hos varje elev och lärare. Kanske detta är det stora varje skola och lärare ska börjar praktisera kommande läsår 2016/2017.

Källa:
Ökad fokus på skolor med stora utmaningar - Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2015
Körling, Anne-Marie (2015) - Undervisningen mellan oss, pedagogiska utmaningar, Läraförlaget   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar