Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 4 juli 2016

Almedalen dag 2 - Centern

Centern var nummer två i ordningen i Almedalen 2016.
Om Annie Lööf lyckades med närodlad politik kan man fundera över. Hon poängterade istället att landet dras isär. Klyftorna står mellan de som har jobb och de som inte har. Med nyanlända accentueras detta.
På ett sätt var Annie Lööfs tal ideologiskt med att jobben behövs för alla. Tydligt framgick att den svenska modell, med att arbetsmarknadens parter sätter priset på jobben, ska gälla men att näringsklimatet borde bli bättre. Att Centern vurmar för småföretagare är väl känt sedan Bondeförbundets tid, men var finns bilden och idén om Nybyggarlandet?

Skolan nuddade Annie bar i förbifarten trots att de idag gått ut i SvD med en debattartikel om just skolan och nyanlända.

Efterföljande SVT Opinion hade utfrågning av Annie Lööf. Följt av en debatt mellan Daniel Suhonen och Martin Ådahl om just enkla jobb. Detta upprepades sedan i Aktuellt med Kålle, eller Karl-Petter Thorwaldsson. som sa att facket aldrig skulle förhandla om lägre löner för enkla jobb vad nu det är. Problemet är enligt Kålle dåliga matchningen mellan arbetskraftsbehov och fel utbildning hos unga. Så må vara, men på mig är det fortfarande en reaktionär syn dagens vänsterfolk har. Till varje pris ska man hålla fast vid det som alltid gällt utan att öppna upp diskussionen hur vi ska lösa utanförskapet på arbetsmarknaden. Arbetsgivare och fack må har monopol på att sätta priset på arbetet men arbetssätten kan inte vara de samma som under den del i Sveriges historia där samhället var stabilt och befolkningen homogen.

Nu är det att vänta på vad Stefan Löfven kommer att säga i morgon tisdag.

Media SvD 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar