Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 26 januari 2017

Önskedrömmande om skolsegregationen

Med viss undran tar jag del av de båda lärarfackens tankar tillsammans med LO. Givet att man ska diskutera hur segregationen ska minska. Knappast ett skolproblem i sig. Frågan är också hur de etniska svenskarna till debattinlägget tänker.
Jag själv gick i den mixade skolan där samhällsklasserna träffades i klassrummet. Dock med skillnaden att inslaget med andra etniska grupper inte existerade. När nu det tre debattörerna tar upp den sociala mixen mellan olika kulturer undrar jag hur mycket de känner till om verkligheten.

Ofta när jag träffar förskolor och skolor med barn och elever från andra nationaliteter utanför Norden noterar jag de klara kulturkrockarna mellan den svenska synen och deras egen kultur. Hur kan ens det sekulariserade Sverige tro att arena förskola och skola ska klara av integrationen utan att integrera föräldrarna till barn och elever?  Med en patriarkal hemma miljö och en "jämställd" svensk kultur skapar man samverkan med hemmet och skolan?

Hur hanterar man de skilda värdesystemen? Förskolan ska bygga på mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som svenska samhället bygger på. Hur hanterar man det mot en icke demokratisk kultur bland invandrade muslimer med starka klanstrukturer? Grundskolan ska bygga på kristen tradition och västerländsk humanism. Hur rimmar det med andra trossystem? Är det ens möjligt att mixa muslimer, kristna eller annan trosuppfattningar? Om debattörernas tankar fullt ut ska följas hur gör vi med de judiska skolorna? Ska de även slopas och totalintegreras i det västerländska humanismen?

Problemet är inte fullt enkelt att bara ropa på slopande av kösystemet till fristående skolor. En total omläggning måste göras av hela skolvalet i så fall. Inkludera både offentliga som enskilda skolor i så fall.

I mångt är tankarna från de fackliga hållet önsketänkande som rimmar illa med hur det ser ut. Skolkommissionen har ett grannlaga arbetet att presentera en lösning som speglar de faktiska mångkulturella samhälle Sverige.

Media DN
Tidigare blogginlägg:
Förlåt att jag besvärar
PISA 2015 - en fluga gör ingen sommar
Skolan kostar
Resursslöseri och olikvärdighet i skolan    
Källor:
Förskolans läroplan Lpfö 98/16
Grundskolans läroplan Lgr11/16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar