Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 3 januari 2018

Åldersklyfta - ett gissel för välfärden

Redan för femton år sedan skrev jag debattartikeln om att Rädda välfärden med lönsam investering. Artikeln publicerades i nummer 6 av Kvalitetsmagasinet 2003. Redan då tog jag utgångspunkt i hur det kommer att se ut när rekordgenerationen pensionerar sig. Inte nog med stort kompetenstapp blir arbetsbelastningen på de arbetande generationen omöjlig. Med de 1,2 miljoner individer som finns i rekordgeneration motsvarar det 12 procent av befolkningen eller 23 procent av den sysselsatta befolkningen.

Då föreslog jag att det var hög tid att effektivisera organisationer både privata och offentliga. Kanske just offentliga är i stort behov att effektiviseras nu när befolkningstillväxten är sned i förhållande till den växande andelen 65+ i befolkningen och hur det ser ut kommun vis enligt bilden nedan.
Det jag tog upp i mitt debattinlägg var inte främst en teknikdriven utveckling som oftast förknippas med effektivisering, utan i vilken mån arbetssätt och dess tillämpning kunde bli bättre. Det finns modeller för att göra bedömningar i vilken grad en verksamhet är excellent eller inte. De bygger på en internationell bedömningsskala på 1000 poäng. Normalverksamheter i Sverige når oftast mellan 150 - 200 poäng på denna skala. Samtidigt visar forskning på området att verksamheter som har förmåga att förbättra sig får en resultatökning på en tredjedels procent per ökad poäng i utmärkelsmodellerna. Skulle verksamheter lyfta sig från 200 poäng till 400 poäng skulle det innebära en 60-procentig resultat ökning.

Jag relaterad till nästan bibliska mått i min debattartikel vad det skulle innebär för Sverige. Man började tänka på landet Gosen (1 Mos 46, 47) när det visade sig att de beräkningar som gjordes visade på effekterna på BNP skulle bli astronomiska, en ökning på 5 500 miljarder kronor. Har vi råd att missa den effektivisering nu när åldersklyfterna ökar och den traditionella sättet att säkra välfärden gått i baklås? Frågan som då är hur gör vi en nationell samling för att klara framtidens välfärd. Framför allt är vi beredd att ta till oss följande citat från 1960-talet av Mao Zedong:
Det finns inget uppbygge utan nedrivning.
Metoder och verktyg finns, nu behövs ett nationellt handlingsprogram för att anträda resan för att bygga om välfärden.

Media: SvD
Blogginlägg Pluraword:
Rekordgenerationen
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar