Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 8 september 2018

Alternativa fakta

Kunskap skapas i sociala sammanhang. Läser man baksidestexten till boken Alternativa fakta börjar den på följande vis:
Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig eller är sanning något objektivt?
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, ger svar på frågorna och många till i boken. Som för mitt vidkommande har vidgat min syn på vad kunskap är och hur den kan missbrukas och förvanskas. Speciellt i tider med sociala medier och en populism i samhället. Speciellt med trollfabriker och Trump i Vita Huset.

I sex kapitel behandlas kunskapsresistens, fakta, tänkandets skevheter, lögner, falska nyheter och propaganda, kunskapen och skolan samt vad kan vi göra. På drygt 260 sidor får läsaren en god inblick i ämnet. Boken ger en eftertank till hur vi förhåller oss till kunskap och fakta. Åsa Wikforss tryfferar boken med citat. Några är:
"Vi har inte blivit faktaresistenta, vi har blivit kunskapsresistenta."
"Kunskapsförmedling handlar inte bara om att sprida information - man måste också få folk att  tro det som påstås."
"Kunskap är inte detsamma som övertygelse, hur starka dessa än är."
"Kunskap hjälper oss att uppnå våra mål."
"Att ett påstående är objektivt sant betyder att dess sanning inte beror av vår övertygelse."
"Den som inte har kunskap kommer inte att uppnå sina mål."
Kapitlet om kunskapen och skolan har ett antal beska sanningar om konstruktivismen som dominerat skolan sedan den blev mål- och resultatstyrd. Några tryfferade citat som manar till eftertanker är:
"Det avgörande är inte klasstorlek, nivågruppering, sommarskola eller skolval. Det avgörande är vad lärare gör."
"Påståendet att kunskap inte går att överföra är häpnadsväckande. Man ifrågasätter därmed det som är den mänskliga kunskapens mest utmärkande egenskap: Att den är social och kan överföras från individ till individ."
"Forskningen visar att förmågan till kritiskt tänkande förutsätter faktakunskaper."
I tider av ifrågasättande av kunskapens betydelse och hur vi som individer tar till oss den är det viktigt att förstå att det vi lär oss i skolan ofta är knowledge that, teori. Medan det även är viktigt att förstå att den andra komponenten i kunskap är knowledge how, tillämpning. Där tillämpning i mångt handlar om förmågan att tillämpa de teoretiska kunskaperna. Den som bara tror att det går att leva på tillämpning är fel ute. Utan en väl grundad teori kommer man inte långt.

Den som inte läst boken har drygt 260 sidor underbara läsning framför sig.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar