Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 28 september 2018

Bättre å bättre skolresultat

Bättre och bättre går det för grundskoleeleverna när de lämnar skolan. Vårterminen 2018 hade hela 84,4 procent behörighet till gymnasiet. En ökning 1,9 procent sen förra vårterminen. Dock är det hela 15,6 procent eller 17 200 som inte klarar gränsen.
Våren 2018 var det hela 110 000 elever som gick ut grundskolan. En ökning sedan 2015 med 12 500 elever eller 11 procent. Ser vi till könsfördelningen är det 57 300 pojkar, varav 46 900 födda i Sverige och 52 800 flickor, varav 44 800 födda i Sverige. Pojkarna har en övervikt på 4 500 elever.
Tittar vi på elevernas familjebakgrund är det fortfarande så att föräldrarnas bakgrund spelar roll.
Den intressanta notering som kan göras är att bland svenskfödda är andelen föräldrar lika stor för grupperna med lång eftergymnasial utbildning som förgymnasial eller gymnasieutbildning. För de andra grupperna med invandrarbakgrund är det främst gruppen med okänd bakgrund som är stor.
Glädjande är även att se procentfördelning per ämne. Historiskt är det Svenska som andraspråk (SVA) och Matematik (M) de ämnen som har störst andel betyg F. Fortfarande är SVA det ämnet som har störst andel F. Sedan förra året har SVA trots allt minskat andelen F med 9 procentenheter till 35 procent. M har även förbättrat sin andel med 1 procentenhet till 10 procent betyg F. Tittar vi andra änden av betygsskalan har ingen förändring gjorts för betyget A. Fortfarande är det engelska som ligger i topp med 22 procent följt av Idrott och hälsa på 20 procent och delad tredjeplats mellan hemkunskap och musik på 17 procent.
Det intressanta med bilden ovan är att pojkar för första gången är bättre än flickor i skolan. Trots det är det märkligt när man tittar på meritvärden. Det genomsnittliga värdet ligger på 220,8 poäng, en höjning med 5,1 meritpoäng från 2107. Tittar vi på hur det ser ut mellan pojkar och flickor är fortfarande flickor bättre meritvärdemässigt. För flickor var det 234,2 för 16 ämnen och 243,2 för 17 ämnen. För pojkar ligger det på 208,3 för 16 ämnen och 215,3 för 17 ämnen.

Smolken i bägaren är trots allt att 1 av 4 elever slutar skolan utan betyg i ett, fler eller samtliga ämnen. Här ligger skolans utmaning i framtiden. Därtill alla elver som har en invandrarbakgrund med kortare eller längre bakgrund i Sverige.

Källa:
Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, Diarienummer: 5.1.1-2018:1513, Skolverket


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar