Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 17 december 2018

Demokratin hundra år

Idag för hundra år sedan röstades den allmänna rösträtten igenom i riksdagen under regeringen Nils Edén.  Den hade föregåtts av att statsminister Arvid Lindman 1909 lyckades med att skapa proportionella val till andra kammaren. Därpå följt av regeringen Karl Staaff 1912 med röstbarhet för kvinnor. Den bifölls i andrakammaren, men röstades ned i första kammaren.

Under de oroliga åren i slutet av första världskriget kom rösträtten åter upp på tapeten. Under hungerkravallerna våren 1917 fick regeringen Carl Swartz hantera dessa besvärligheter. Samtidigt ökade oron i landet för att en rysk smitta skulle uppstå genom kommunisternas revolution i Ryssland. Carl Swartz och Hjalmar Branting förhandlade om möjligheten att genomföra allmän rösträtt för att inte socialistiska element skulle skapa en revolution. Regeringen Carl Swartz blev inte långlivad. Den förlorade vid valet hösten 1917 till Nils Edén.

Men den 17 december 1918 kunde riksdagen rösta igenom bland annat att den graderade rösträtten avskaffades och kvinnor fick rösträtt och var valbara i kommunalvalen. Första kommunalvalet 1919 tillämpades de nya reglerna. För att kvinnor skulle få rösträtt i riksdagsvalet krävdes en grundlagsändring. Den gjordes och därmed fick kvinnor rösträtt fullt ut från 1921.

En seger i för det politiska Sverige. Tilläggas bör att kvinnor hade fått rätten till lika rösträtt långt innan det politiska Sverige var moget. Redan 1848 bildades den första frikyrkan inom Baptistsamfundet i Sverige. Där hade män, kvinnor och barn lika rösträtt över hur församlingen skulle skötas och hur beslut togs. Under hela 1800-talet stod Frikyrkosverige för den demokratiska bildningen och stod sedan modell för både arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Utan denna demokratiska fostran lär Sverige inte så tidigt demokratiserats i förhållande till andra länder.

Hundra år har gått och demokratin är fortfarande en skör och bräcklig samhällsform som ständigt behöver omprövas i de kriser som alltid uppstår i ett samhälle. Därför är det avgörande att varje generation fostras till demokratiska medborgare. Då är det inte bara skolan som ska fostra det uppväxande släktet. Utan lika viktigt att i realiteten praktisera demokrati i föreningslivet oavsett det gäller idrott, politik eller frikyrka samt annan idéburen verksamhet.

Demokrati är ömtåligt, jag vill avsluta med följande citat från GP min hyllning till demokratin:
Demokratin har sedan tjänat oss väl. Den är, med Winston Churchills ord, det minst dåliga av styrelseskick. Ett sätt att fredligt avsätta odugliga makthavare.

Media GP
Rösträttens utveckling i Sverige
Pluraword:
Svensk parlamentarism 100 år
Carl Swartz - ledde en regering bara ett halvår   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar