Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 15 december 2018

Servettskiss - skapande och lärande

Hur många har inte använt servetten för åskådliggöra hur man tänkt sig en lösning på ett byggproblem. Jag har gjort det under den tid jag jobbade med byggnation och fick idéer. Idéer som sedan realiserades. Eller för att inte tala om Globen, från servettskiss till färdig byggnad. Under åren Globen byggdes åkte jag förbi bygget och såg hur byggnaden tog gestalt. Stimulerande att se idén materialiseras.

Erik Zsiga skriver i SvD (15/12) följande:
Det är inte första gången som "servettskissen" används för att få motståndaren att framstå som oförberedd och yvig. Löfven använde knepet redan i valrörelsen 2014, då om Alliansens Sverigebygge. Någon använde det även mot Löfven själv, när denne 2015 tänkte högt om att ha "två geografiska ytor fria" i säkerhetspolitiken.
Hur vanskligt är det inte, när man ska förringa sin motståndare, genom att använda denna metafor. Jag kan hålla med att en budget inte kan vara fullt genomarbetad på några få sidor. Men som en motion och reservation i riksdagen är det fullgott.

På tal om servetter skrev jag följande på min fb-sida:
Underbart med servetter, mat och kaffe. Detta har ofta lätt fram till många lysande resultat. Så förringa inte de tankar som kommer fram vid mat- eller kaffebordet. Vem vet talmannens fikande kanske ger resultat om någon börjar kludda på servetten.
Vem vet, Andreas Norlén kanske har skissar statsministeromröstningarna på en servett på de otaliga kafferepen han haft med partiledarna. Man ska aldrig underskatt kafferep eller middagar för att lösa problem eller förmedla god idéer.

Ropen skalla: Fram för mer servettskisser.

Media SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar