Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 29 december 2018

Sekulär stat, ja tack

Sekulär stat, ja tack! Sekulärt samhälle, nej tack!

Åter fladdrar debatten kring det sekulära. Tydligen har Lisa Magnusson på DN (27/12 -18) svårt med begreppen. Samhälle är inte lika med staten. Samhälle är det nätverk av individer som finns socialt eller inom en geografisk yta. Stat är lika med de institutioner som finns i det demokratiska samhället i form av regering, riksdag, domstolar och myndigheter.

Vore undergörande om debatten kunde hålla sig till dessa definitioner. En stat ska i mina ögon alltid var fri från religion, alltså sekulär. Däremot kan ett samhälle aldrig vara det, speciellt i det mångkulturella Sverige.

Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar