Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 2 april 2020

Sverige avviker

Sverige avviker på två sätt. I majoritetssamhället har vi hög andel ensamhushåll än i övriga världen. Därtill ett sekulärt samhälle som bygger på rationalitet och förnuft. I det svenska minoritetssamhället förhärskar oftast generationsboendet. Här finns boende i utanförskapsområden där kanske ett 20-tal personer bor i en femrummare på runt 100 kvm.

En annan faktor som lyser igenom är religiositeten. Den är mindre i majoritetssamhället än i minoritetssamhället. När nu covid-19 pandemin slog till i Sverige var det i minoritetssamhället. Både generationsboendet och fredagsböner i moskéerna var grogrunden för smittspridning. Bland invandrare fanns det personer som besök sina hemländer och tagit med sig smittan. Det som Folkhälsomyndigheten i början av sina pressträffar betecknade som importerade smitta. Inte bara medelklass älskande skidåkare som varit i Italien utan även invandrare som varit i bl a Iran som importerat smittan.

Bilden är splittrad på hur man ska hantera smittan. Hittillsvarande strategi fungerar säkert i majoritetssamhället, frågan är om det gör det i minoritetssamhället. Det blev ett ståhej när det uppdagades att det var många äldre från Järvaområdet som var de första dödsfallen i covid-19.

Här har vi nog åter en läxa att göra i Sverige, det går inte att alltid använda majoritetssamhällets strategier på hela samhället. För att citera Theodor Kallifatides, det är inte bara att doppa ner en person i svenskbadet och tro att hen bums är svensk. Det funkar inte. Så det är nog en delad strategi som måste till. 
,     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar