Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 18 mars 2012

Lovsång till enheten har disharmonier

Med en stigande förundra läser jag Per Kornhalls debatt inlägg i DN om skolan. Han sjunger lovsång över enhetsskolan som skapades av Palme 1964. Därefter gör han lappkast i en orige av osakliga påståenden.

En att målen var bestämde då men inte nu. Undrar var undervisningsrådet har varit sedan några år tillbaka. Man kan definitivt inte beskylla dagens styrdokument för att vara målösa. Snarare tvärt om. Målträngseln är gigantisk.

En annan förhärskande tanke i debattartikeln osar förstatligande. Det smakar illa när en statstjänsteman börjar föra sådana resonemang. Tjänstemannen i statlig tjänst är satt att genomföra de direktiv som regeringen åsatt en myndighet. Till Skolverkets uppdrag hör att var normerande. Tyvärr kan man se att Skolverket grovt missköter den delen. Därför får vi se en annan styrning, det är Skolinspektionen som kommer att tolka Skollagen och andra styrdokument. Man har börjat med rektors roll och organisation.

Dessutom snurrar undervisningsrådet till det när han säger att det inte finns någon statlig styrning av skolan. Det må vara offentliga och enskilda huvudmän som ansvara för utbildningen. Alltså verksamheten. I nya skollagen är det faktiskt staten som direktstyr undervisningen via läroplanerna. Och det är Skolinspektionen som faktiskt har tillsynen och kvalitetsgranskningen av skolorna. Iom nya skollagen har de även fått juridiska muskler att nypa åt både offentliga och enskilda huvudmän. Den första kommun som fastnat i rävsaxen är Älvdalens kommun.

Det lär inte vara den första och sista. Fler lär komma.

För övrigt anser jag inte att enhetskolan vara av godo med regelstyrning från SÖ. Ska skolan bli en kvalitetsskola är det just krisen den lever i göra den framgångsrik. Skolan ska lärde sig att styra efter målen i läroplanen. Skolan har inte ett fritt valt arbete som många tycks tror.

Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar