Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 5 mars 2012

Regelstyrning snart återinförd

Senast påfundet från utbildningsministern heter stadieindelad timplan. Allt mer och mer ser man att ministern verkar vilja öka statens inflytande. Det började med att staten i skollagen "direktstyr" undervisningen via läroplanerna. I dag har huvudmännen inget att göra med själva undervisningen iom att man tagit bort skolplanen

Samtidigt har man detaljstyrt undervisningen i läroplanerna, speciellt kursplanedelen, på vad som ska undervisas. Man behöll timplanen utan att portionera ut och tala om vilka stadium utbildningen skulle ske. Samtidigt som satt tydliga kunskapsmål i olika stadier. Nu verkar man vilja gå mot ytterligare styrning med när man ska läsa saker och ting. På mig lyser det gamla tidstudiemanna tänkandet  igenom. Hemska tanke.

Det är bättre att styr mot mål och verkligen se till att skolan får en målstyrning värd namnet. Inte en statlig styrning via tid.

För övrigt anser jag att målstyrning är viktig för att skolan ska nå reslutat.

Media Skolvärlden.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar