Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 24 juni 2013

Företagarlinje

Företagarlinjen istället arbetslinjen. Är Alliasen beredd att byta politisk linje. Arbetslinjen är körd i botten. Arbeten skapas bara genom att företag utvecklas och växer. Men för att det ska bli realitet måste det skapas ett nytt politiskt klimat. Ett klimat som inte i första hand frågar vad staten kan bidra med utan vad kan man hjälpa till med.

Det första som skulle behövas är att se över riskkapitalmarknaden. Luckra upp möjligheten till rörelsekrediter. I dags läget är det näst in till omöjligt att få tag i pengar för att utveckla företag. Detta som ett resultat av sparivern Anders Borg&Co ägnat sig åt. Samtidigt är det hög tid att luckra upp socialförsäkringarna på ett sätt att nyckelpersoner i stora organisationer får ta med sig intjänade förmåner när de hoppar till mindre och sämre betalda jobb på företag som behöver dem för att växa.

Flexibilitet beror inte bara på detta. Politiker pratar varmt om företagande, men gör hemskt lite i verkligheten för att skapa den jordmån som behövs för att investerar ska våga satsa på att hjälpa företag att växa.

Om inte Alliansen vågar ta upp företagslinjen 2014 verkar inte heller S vara det. Det fagra talet om innovationer och framtid är just tomt prat när man ser den praktiska politiken.

Så vem tar upp utmaningen att skapa den politiska förutsättningen för att skapa framtidens välfärd genom företagarlinjen.

Media SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar