Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 16 juni 2013

Inte bara

Inte bara att föreslå saker. Senast är det LR som gjort det. De som fack har en berättigat uppdrag att skydda sina medlemmar. Men det märks att de inte är vana med konkurser. Här kan det säker få tips från IF Metall eller andra LO-förbund som är mer vana att hantera sådana frågor.

Samtidigt lyser okunskapen genom när man börjar dra slutsatser om hur företag organiseras. En vits med koncernbildningar är att döttrarna står för verksamheten och modern för att skapa överbyggnaden med experter. Detta finns inte i bolag som är mindre. De tvingas köpa denna kompetens på den öppna marknaden. Koncernbidrag är inte någon stöld av pengar från verksamheten. Det är moderns sätt att ha en effektiv medelsförvaltning.

Samtidigt häpnar man på de förslag förbundet kommit med hur skattepengar ska användas för att driva skola i enskild form. På vilket sätt ska Skolverket vara inblandat i tillståndsgivningen. Det är Skolinspektionen som har myndighetsutövningen.

På vilket sätt skulle andra ägarformer än AB vara främjande av skolverksamheten. Föräldrakooperativ med problemet att styrelsen är huvudman där föräldrar byts ut vart eftersom barnen slutar förskolan eller skolan. Med personalkooperativ där problem uppstår när någon vill sluta och man ska lösa ut andelar. Eller stiftelser och dess slutenhet för insyn. Här har vi praktexemplaret i form av Maria Elementar på söder i Stockholm.

Varför krångla till det hela när det finns en bolagsform som lagmässigt löser alla ovanstående problem. Aktiebolag och aktiebolagslagen (ABL) är alldeles ypperlig. Där skiljs ägandet och driften åt på ett reglerat sätt.

När det gäller förslaget om hur stort aktiekapital ett bolag ska ha är det i botten frågan om hur mycket ackumulerad vinst man ska ha. Det är en ägarfråga och inte en facklig politisk fråga. Obestånd kan vilken företagsform som helst råka ut för. Skillnaden är att AB måste likvideras när halva aktiekapitalet är uppätet. Där sätter ABL en tydligt krav på likvidation.

Upprätta förtroendet säger debattörerna om skolan. Ja, men det kanske borde gälla alla skolor inte bara de fristående. När kommuner lägger ner skolor blir det inga rubriker, men är lika allvarligt. Innan friskolekommittens förslag remissbehandlats är det ytterst viktigt att alla aktörer håller inne hästarna på förslag på hur man ska lösa problem som uppstår i gymnasieskolorna, där marknaden halverats och en klar överkapacitet finns.

Media SvD1, SvD2    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar