Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 7 juni 2013

Framgång en synvilla

Vad gör en skola framgångsrik? SvD har försökt sig på konststycket. Repotagen från skolorna skiftar. Jag har någon insikt i tre av dem. Allt från en katastrof till en som premierats i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

En skola är aldrig framgångsrik om vi bara ska titta på betygsstatistik. Det är bara en av två komponenter. Den andra är pedagogiken. Är det så att höga betyg beror på fakta späckning eller på förmågorna i The Big 5? Alltså följer man bara betygskriterena eller väger man in en elevs analysförmåga, kommunikativa förmåga, metakognitiva förmåga, processförmåga och begreppslig förmåga.

Utöver det är det pedagogiken som avgör om elevresultatet blir adekvat. Är lärarna en utvärderare eller bara en faktaförmedlare? Anpassas de pedagogiska metoderna efter eleverna eller kör man samma oavsett elevers förutsättningar?

Synen på framgång är enögd. Dags att lyfta synen och värdera saker som: likabehandling, elevinflytande, skola och hem, bedömning och betyg och skolan och omvärlden. Först då kan vi se om skolan är framgångsrik att fostra eleverna som kunskapsmässiga och demokratiska individer.

Media SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar