Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 5 juni 2013

Lärare som utvärderare

Kunskapsresultatet hos elever är direkt avhängit vilken roll lärarna ser sig ha. Är de allvetande som förmedlar fakta kunskap eller ser de som sin viktigast roll att vara utvärderare och aktivatorer för lärandet. Undervisningsmetoden i sig pratas det ofta om. Speciellt i ljuset av det som Nossebroskolan vågade sig på, att skapa tvålärarsystemet.

Nu är det inte bara att diskutera utbildningsmetoder utan vilken effekt den ger för elevens inlärning. Detta brukar jag framhålla när jag håller kurser i systematiskt kvalitetsarbete. Det är inte eleven som ska ha bakläxa utan pedagogiken som styrs av läroplanernas andra kapitel. Elever bör oftast inte mer utan snarare något annat. Det är förbättringar i dess nötskal.

Det är inte nog med att man bara inför något nytt som tvålärarsystem. Det krävs något mer. Här påvisar Hattie behovet av lärare som utvärderare. Han ger några viktiga frågor för lärare att tänka på:
  1. Hur vet jag att det fungerar?
  2. Hur vet jag om jag kan jämföra det här med det där?
  3. Vilka fördelar med och värdet av denna påverkan på inlärningen?
  4. Hur stor är effekten?
  5. Vilka bevis skulle övertyga mig om att jag har fel?
  6. Vad finns för bevis på att detta är bättre än andra program?
  7. Var har jag sätt denna metod genomförd med effektiva resultat?
  8. Har jag samma uppfattning om progressionen som andra lärare?
Samtidigt blir eleverna duktiga själva på att aktivt delta i sökandet av dessa bevis. Det som slår mig är hur väl Margaretha Lindholm-Larsson, under sin tid som rektor för Bergtorpsskolan i Täby, genomfört detta. Inte nog med att hon tillsammans med lärarn tog fram kraven på En elev VÄLFÖRBEREDD för vidare studier, arbete och kärleksrelationer så skapades en elevbok. En bok där elever satte egna mål varje vecka för: mina studier, mig själv och vad blev resultatet när veckan var slut.

När får vi se svensk skola där lärarna involverar eleven i lärandet. Där lärare är utvärderare istället för kunskapsförmedlare.

Källa: Hattie, John (2012) - Synligt lärande för lärare, Natur&Kultur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar