Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 11 juni 2013

Lärarna har inte tid

I riksdagen pågår i skrivande stund en utfrågon om varför ny kunskap inte tränger igenom i skolan. Nio av tio anser sig inte ha tid att utveckla sig och sin kunskap om hur man bättre ska undervisa. oroveckande. Här har vi ett stort ledarskapsproblem.

För det är inte bara att införa mindre klasser eller ta till sig nya rön på didatiken. Det måste till en attitydsvägning och kulturförändring. Som Hattie säger i intervjun i SvD 130611 så spelar inte mindre klasser någon roll så länge man inte ändra sitt arbetssätt.

Att köra samma visa år ut och år in är inte hållbart. Eleven måste alltid vara i centrum för utbildningen. Med det menar jag att:
Skolans långsiktiga framgång beror på hur den har förmågan att skapa värdet av ett livslångt lärande för eleven. Uppdraget lärandet är centralt för elevens utveckling. Detta är vägledande för skolan, dess lärare och för hela verksamheten.
Lärandet är inte samma som undervisning. Därför är det ytterst viktigt att lärare lämnar rätt läarande ifrån sig till motagare eleven. Först då kommer vi få kunskapsresultaten att lyfta. Därför har rektorer och huvudmän en oerhörd viktig roll att organisera verksamheten så att den ger utrymme för både att förbättra arbetssätt som att ta in ny kunskap.

Media SvD
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar