Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 27 juli 2013

Falsk matematik

Falsk matematik utropar jag på Peps Perssonskt vis. Nu har S blandat bort korten när det gäller statligt ägda bolag. Speciellt Vattenfall. Nedskrivningar i Vattenfall är ett sätt att justera högt uppumpade goodwillvärden i samband med bolagsköp. Om värdet på bokförda tillgångar är högre än markandsvärdet kan man välja att ligga kvar och hoppas att marknadsvärdet ökar.

Nu har styrelsen och ledningen för Vattenfall valt att skriva ner en affär som uppenbarligen inte har en uppsida. Något annat hade varit förkastligt. Ser man på Vattenfalls balansräkning är den urstark och påverkar inte bolagets överlevnad.

Därför blir det helt fel när S väljer att påstå att statens förlorat pengar. Det har man inte alls gjort. Det är Vattenfall. Staten har teoretiskt gjort en förlust, men det är bara på pappret. Först om staten säljer Vattenfall till ett lägre pris än vad den är bokförd för i statens tillgångar uppstår en förlust. Det finns inget samband mellan statsbudgeten och ett bolags värde. Däremot påverkar Vattenfalls problem statskassan om utdelningarna uteblir. Men det är inget statsfinansiellt problem det heller eftersom Sverige idag har urstarka statsfinanser.

Så här är det nog bäst att företrädare för S lär sig bokföringskost innan man uttalar sig som man gör i media. Samtidigt kan det i sak ligga frågetecken kring regeringens handlande i denna affär. Men en sak ska man ha klart för sig. Regeringen har inte en beslutanderätten över ett bolags affärer som ägare. Det är styrelsen. Ägare kan bli informerade men inte fatta beslutet. Möjligen om man inte tror på affären byta ut styrelsen vid en extra bolagsstämma. Där den nya styrelsen driver igenom ett affärsbeslut efter ägarönskemål.

Det finns att annat skäl till varför både staten, landsting och kommuner sätter verksamheter på bolag. Det skälet heter insyn. Offentlighetsprincipen gäller inte i bolagen. En åtgärd för att öka smidigheten i handlandet i stället för en myndighet eller förvaltning med dess krav på offentlighet.

Samtidigt förekommer en konstig debatt att det skulle varit mindre risktagande i bolag med privata ägare. Det är bara nys. Ta ABB och dess vidlyftiga affärer under Barneviks tid vid rodret. Allt mynnar ut i svaga ägare som inte tar ett tydligt ägaransvar.

Media SvD, Aftonbladet.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar