Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 7 juli 2013

Surt sa räven

Med viss förvåning läser jag om Maria Elementar och Skolinspektionens vite. Känner man till turerna kring skolan är det förvånansvärt att en så klok människa som debattören ger sig in i en debatt med många bottnar.

En skola där rättstvister förekommit om stiftelseurkunden och katapultstolen i styrelsen inte befrämjar ryktet om skolan. Dessutom är det en förskönande bild som målas upp av debattören. Utbildningsminister må säga kateder, men det är inte samma sak som vad läroplanerna säger. Där pratas om individanpassad undervisning. Det är inte liktydigt med att elever ska jobba på egen hand. Skolförordningen föreskriver en strukturerad undervisning inget annat. Så det är ytterst lämpligt att i debatten hålla sig till fakta. Att utbildningsministern har en retorik i talastolen är inte liktydigt med att styrdokumenten säger samma sak.

Sedan är inte nationella prov liktydigt med slutgiltiga betyg. Om Maria Elementar tror det är det hög tid att skrota deras undervisningssätt. Den tillhör en tid då vi hade relativa betyg. I ett målrelaterat betygssystem som dagens är det inte kunskap in-kunskap ut man endast mäter utan även elevens förmåga.

Mycket kan sägas om Skolinspektionens inspektioner. Men denna är i detta fall mångt befogad. Debattören må ha gjort utvärderingar i offentlig verksamhet, men de påstående hon tar upp kopplat till läroplanen är långt ifrån hur den ska användas och tillämpas. Det som varje skola ska gör är att arbetet mot de fastställda målen både i skollagen och läroplanen.

Media SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar