Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 10 juli 2013

Två fronter

Två fronter tycks finnas i det som händer i Egypten. En religiös. En politisk. När dessa sammanblandas blir det illa. Ungefär som i Sverige när det fanns ett klart samband mellan kyrkan och lagstiftningen. Vartefter Sverige blivit sekulärt har religionens inflytande över politiken minskat. Fast man kan undra hur mycket den katolska samhällsläran påverkar oss numera när vi är en del av EU.

Hur kan det vara möjligt att skapa välstånd och sekularisering i ett land som Egypten? Min kusin som är teolog och bokhandlare skrev följande:
Problemet är nog beroende av vilken religion det är. Jag tror islamiseringen bara kan avhjälpas genom att människor får det bättre - välstånd och sekularisering fungerar oftast mot religiös extremism i de stora massorna. Kristendomen har ju också varit en väldigt intolerant religion (och ÄR inom vissa områden) men får ändå anses som en främst positiv samhällskraft idag, väl?
Min reaktion på detta blev att det kanske är så att Egypten behöver militären och kvinnorna för att skapa ett demokratiskt styre så småningom. Mina tankar gick till Kina. Där började man inte att införa demokarit de första man gjorde efter Mao.  Landet har styrts av kejsare i årstusenden likt Egypten med faraoner. Man lättade snarare upp möjligheterna till välstånd i Kina. Ett kapitalistiskt system under en enpartistat. När välståndet kommer får människorna andra värderingar. Värderingar som sakta urholkar de odemokratisk delarna av samhället.

Min kusin svarade mig på detta så här då:
Förmodligen. Demokrati är ju inte alltid så enkelt, särskilt inte när så starka krafter som fanatisk tro är inblandad.
Kvinnornas roll kommer också att bli en viktig del i hur samhället ska utvecklas i Egypten. Ser vi till vår egen utveckling i Sverige är det 100 år sedan kampen stod om kvinnlig rösträtt. Den kom 1921. Innan var kvinnan en "egendom" likt den i Egypten idag.

Man kan önska att de "svartrockar" som finns inom islam ska få mindre makt och inflytande. Men vägen är lång. Samtidigt är utbildning av kommande generationer viktig för demokratiseringen. Kunskap bryter inflytandet från dogmatisk religionen. Ungefär den resa vi i Sverige gjort från 1842 där kyrkans inflytande sakta eroderats i undervisningen. Där det definitiva slutpunkten kom med nu gällande skollag från 2010 där alla konfessionell inslag i undervisningen är förbjuden.

Vad som kommer att hända i Egypten är viktig för övriga i arabvärlden. Hoppas den är i riktning bort från sharia och islamisering mot demokrati och kvinnors frihet.


Media SvD.
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar