Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 4 juli 2013

Ledarskapet avgör

En rektor eller förskolechef skulle aldrig själva säga att deras ledarskap är avgörande för en skolas framgång. Man väljer oftast att svar som SIQs undersökning: kompetenta lärare.

Faktum kvarstår, utan duktiga ledare som vet vad man vill med förskolan eller skolan händer ingenting. Spelar ingen roll hur kompetenta lärare man än har. Samtidigt är det ställt utom allt rimligt tvivel att förskolorna och skolorna som är framgångsrika har en styrning byggd på ett strukturkapital.

Tittar jag tillbaka på tre kvalitetspionjärer i svensk skola så kännetecknades dessa tre damer av följande: De var egensinniga. De vågade gå emot etablerade sanningar. De skapade struktur i skolan. Man visste mycket väl var barn och elever fanns i sin utveckling. Alla tre har erhållit utmärkelser. Älta skolan 2001 erhöll den nationella Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Bergtorpsskolan derivatet på Utmärkelsen Svensk Kvalitet som forna Kommunförbundet höll i. De fick denna utmärkelse samma år. Östermalmsskolan fick motsvarigheten som Stockholm Stad anordnade.

I backspegeln kan man konstatera att ord som Koalaty Kids, Portfolie och IUP via elevhandbok var strukturer som användes för att driva fram dessa framgångrika skolor. På Bergtorpskolan kunde alla elever de klassiska kvalitetsstyrverktygen för att ständigt utvärdera sitt lärande.

Så när det idag pratas om vad som ska bidra med att få skolorna framgångsrika kanske förskolechefer och rektorer bör kasta bort sin syn på systematiskt kvalitetsarbete. De är den enskilt avgörande faktor om skolan överhuvudtaget ska börja prestera likvärdighet och ökade kunskapsresultat. Dessutom är det ett lagkrav sedan två år. Tyvärr har Skolinspektionen noterat att nästan alla förskolor och skolor saknar just detta strukturerade arbetssätt. Det hjälper föga att cheferna har kompetenta lärare om det inte varje dag förbättrar sig i små steg.

Media Lärarnas Nyheter 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar