Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 29 augusti 2013

Det pedagogiska kretsloppet

En ny bok har sett dagens ljus. I debatten om sjunkande skolresultat och om NPM som styrsystem har äntligen boken om riktig mål- och resultatstyrning av skolan kommit. Boken behandlar på djupet hur man tillämpar mål- och resultatstyrning utifrån skollagen och Lgr11.

Boken ger både exempel på verktyg och tillämpningar på hur ett strukturerat arbete kan gå till för att skapa ett kretslopp i utbildningen och undervisningen. Hur gör du i klassrummet, skolan och hos huvudmannen för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete.

Det pedagogiska kretsloppet – från mål till resultat har redan rönt stort intresse. En läsare skrev så här i sitt omdöme: Håller just på med systematiskt kvalitetsarbete med rektorerna och den här boken behövs sannerligen!!!

Vill du ha tag i boken hittar du den här: Skoldialogen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar