Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 27 augusti 2013

Ständigt denna läxhjälp

Thure Sventon skull utropat som rubriken med frustration när det inte gick hans väg. Nu tycks en förhatlig statlig subventionerad verksamhet vara på tapeten.

Hemläxor är bara ett uttryck för dåligt organiserad undervisning. Vad gör fritis? Är det bara en lekstuga mellan skolan och hemmet? Eller är det en station för läxhjälp som det var tänkt. Läroplanen Lgr11 gäller för fritidshem som för själva grundskolan. Anledningen till detta är att man vill knyta fritidshemmen som en del av skolan.

Skolans uppdrag är att ge elever de kunskaper som krävs. Här missbrukar lärare, rektorer och fritidspersonalen sitt uppdrag.

Tittar vi på den internationella forskningen enligt Hattie ger hemläxor litet genomslag på studieprestationen. Det har ett värde d=0,23 i förhållande till de faktorer som ger höga studieprestationer. Värdet som ska ge effekt på lärandet ska ha ett värde d>0,40.

Hemläxor som bara är en upprepningsläxa på sådan man inte hunnit med är ett nederlag för skolan. Om läxor ska ges är det i syftet att fördjupa kunskap i ett ämne eller bredda ämnesområdet. Läxor får aldrig bli en klassmarkör. Därför måste skolan och dess pedagoger skapa en lärande skola där återkoppling är undervisningens bärande pelare.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar