Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 1 augusti 2013

Högmod går före fall

Envetet som små terrierar försvara sig van der Kwast och Lambertz nu när deras argument pulveriserats av åklagare och domstolar. Fallet Thomas Quick har fått ett löjets skimmer över sig när huvudåklagaren i fallen hävdar:
De ursprungliga domarna hade väl fog för sig. Jag har haft allvarliga invändningar mot åklagarsidans sätt att hantera resningsfrågorna. Man undviker att göra en ny prövning och missar också ursprungliga fakta som domstolarna dömde på. Det innebär också att hovrätterna har fattat beslut på oriktiga grunder. Jag har aldrig sett något liknande när det gäller att fuska till en bevissituation. Resningsbesluten är tunna som vatten. 
Skulle dagens åklagare vara sämre eller fuska med bevisföringen? Skulle inte tro det. Vad har de att vinna på att resningen och besluten skulle vara tunna som vatten?

Sanningen är väl att van der Kwast är den första syndaboken med synder på sina axlar. Hans uttalanden andas högmod. Högmod brukar gå före fall. Problemet är väl att han är den ende som man inte kommer åt. Därför kan han sitta i Aktuellt 130731 å säga vad han säger. De andra lyser med sin frånvaro i offentlighetens ljus.

Om man ska kalla det som hänt Sture Bergvall för en rättsskandal eller inte är får de lärde tvista om. Ett är säkert, Sture Bergvall är inte ensam om att sitta oskyldigt frihetsberövad. Men dessa har inte haft uppbackning av en spelare till i såpoperan,  journalister å media. Du är en mygga mot myndigheter som privatperson utan denna uppbackning.

Därför är det välkommet med en granskning av ärendet från regeringens sida. För vad Christer van der Kwast har gjort är att kasta första sten som oskyldig.

Media SvD1, SvD2, SvD3, DN, SVT Play.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar