Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 10 september 2013

Avvikarna

Avvikarna i form av hemmasittarna eller de som plågar sig genom skolan. Hur svårt kan det vara? Vi lever i tjugoförsta århundradet å fortfarande betraktas barn med neuropsykologiska hinder för dum i huvudet. Läkarvetenskapen har kommit långt i att undersöka hur hjärna utvecklas och vad som påverkar inlärningen. Även ur ett perspektiv av olika neurofysiologiska hinder.

Jag som haft ett visst bekymmer med vissa läs- och skrivsvårighet känner det betungande att läsa artikelserien om "Hemmasittare". Att man på dessa år sedan jag själv gick i skolan (60-talet) inte tagit till sig mer i pedagogiken är oroande. Framför allt att man inte har ett lärandeperspektiv i skolan. Om skulle detta inte vara ett problem för individen. Lika lite för samhället. De samhällsekonomiska kostnaderna ligger runt 240 Mkr. En betydande välfärdsförlust för att skolan inte gör sitt jobb.

Hur långt ska det gå i samhället innan vi börjar förstå vidden av problemet. Barn med dessa handikapp är inte "dumma i huvudet". De har bara olika lång tid att lära in saker. De behöver struktur på ett annat sätt än normalbarnen.

Kan det vara så att skolan dels inte förmår att hantera avvikare dels inte förstått vad individualiseringen innebär. En uppryckning bör ske. Här hjälper inte saken till att en prejudicerande dom om tilläggsbelopp kommit i Högsta förvaltningsdomstolen. En ursäkt till kommuner att inte betala extra tilläggbelopp utöver grundbeloppet för skolpengen.

Samtidigt är domen högst stigmatiserande. Handikapp med assistanshjälp är bara något som behövs för fysiskt handikappade. De med neuropsykologiska handikapp kan klar sig själv bäst de gitter enligt den högsta juridiska synen i landet.

Två fronter i kriget för en likabehandling värd namnet. Gör som i Nossebro slå ihop normalelever med de som behöver stöd. Ta in specialpedagogerna i klassrummet. Med andra ord skapa en lärandekultur. Den andra fronten är lagstiftningen. Ändra lagen så vi slipper en skolpeng som bygger på något slags genomsnitt. Det är inte i linje med en likvärdig skolan eller ge elever i behov den hjälp skollagen ger dem (3 kap).

Läs artiklarna i SvD. Jag måste erkänna att ilskan ligger under skinnet när jag läser. Var ligger människovärdet och FNs barnkonvention (Skollagen 1 kap 5 §) i dagens skolväsende?

Media SvD1, SvD2, Högsta förvaltningsdomstolen      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar