Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 3 september 2013

Makten över resultaten

Makten över resultaten i skolan har varken Jan Björklund eller Ibrahim Baylan. Inte ens huvudmännen. Det är lärarna tillsammans med rektorer och deras pedagogiska ledarskap. Därför är det dags att fundera på följande: Är skolan en vinnande politiker fråga 2014?

Frågar vi politikerna givetvis. Frågar vi skoldebattörer, givetvis.

Bägge har rätt på sitt sätt, men inte när det gäller att få fart på elevernas resultat. Det spelar lite eller begränsad roll hur mycket man ändrar systemet. Möjligen vore det en välgärning att plocka bort de onödiga nationella proven. De spelar liten betydelse för att skapa ett likvärdig bedömning. Det är bara slöseri med tid och skattepengar. Om vi haft ett relativt betygssystem hade det funnits fog, men inte med nuvarande målrelaterade betygssystem.

Om skolorna och dess rektorer för engångs skull tog sin nya makt på allvar skulle vi få se det finska undret i Sverige. Rektors huvuduppgift är ett pedagogiskt ledarskap. Inte ett administrativt ledarskap. Det kan hen delegera bort till någon annan på skolan.

Dagen rektorer och lärare bör skapa sig ett pedagogiskt årshjul för att få se resultat i skolan. Det pedagogiska årshjulet sätter krav på när och hur saker ska göras. På köpet får man en pedagogiska drivbänkar som tar hand om diskussionen kring pedagogik utifrån de skolformsvisa läroplanerna. Likaväl som årshjulet skapar en stark utvärderingskultur till förbättringar av skolans resultat. Detta är den största synden i skolväsendet att man inte utvärderar resultat i förhållande till uppsatta mål. 9 av 10 inspekterade skolor har problem med detta.

För övrigt anser jag att det är hög tid att lärandet kommer i högsätet. Skolan måste ha en lärandekultur med eleven i fokus och ett professionellt ledarskap både på skolnivån som i klassrummet. Då får vi se ökad måluppfyllelse i kunskapsresultaten.

Media GP , DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar