Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 6 september 2013

Kär gammal fråga

Så har förvaltningsrätt kommit i tvivelsmål om Skolinspektionens rätt till att stänga Lundsberg. I ett resonemang kring om internat är en del av skolverksamheten eller inte har satts på sin spets. Intressant för i kränkningsfall, som lagen är skriven, tolkar jag å många med mig det ytterst svårt att frikoppla skolan och fritiden t ex social medier. I dagens värld finns inga givna gränser för när skolans ansvar slutar.

Än mindre problematiskt blir det om man hävdar att det är förbjudet att kränka när eleverna befinner sig i skolan mellan åtta till sexton om dagarna. Men så fort man traskat några hundar meter till elevhemmet är det ok att ägna sig åt kräkningar och mobbning.

I mitt tycke är det solklart att huvudmannen har det strikta ansvaret även på elevhemmen eftersom det är en del av konceptet för internatskolor. Hoppas innerligt att ärendet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen så rättsläget blir solklart.

Media: SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar