Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 29 september 2013

Det globala nätverkssamhället

Industrisamhället har vi lämnat lika väl som vi är på väg bort från det gamla tjänstesamhället. Vi är med expressfart in i ett globalt nätverkssamhäll. Ett samhälle där den digital plattformen skapar helt nytt sätt att mäkla fakta än det gamla samhället hade. Kunskap och information är idag inte förbehållet en mindre minoritet.

Skolan har nog inte riktigt förstått att de inte längre äger kunskapsmonopolet. Faktakunskaper är idag inte förbehållet lärarna. Lärarens nuvarande roll är på utdöende som vi känner den. För att klar sitt yrke behöver den drastiskt omstöpas. Även om ämneskunskap är viktig är det inte det som avgör om eleverna kommer att klara sig i framtiden.

I framtiden fordras stor språklighet. Allt börjar och slutar med att kunna hantera både det skriftliga som det talade språket. Helst mer än sitt modersmål. Utöver detta att träna sina förmågor. Det senare är tyvärr en bristvara trots nya läroplanens fokus för att få betyg över E.

Ge den uppväxande generationen nycklarna till ett livslångt lärande. Det är främst förmågan till studieteknik, kritiskt tänkande och nyfikenheten. Här har vi skolans utmaning. Forskningen ligger helt fel idag. Den är inte inriktad på den elevnära relationen lärare-elev eller elev-elev. Det är här det gör skillnad. 80 procent av skillnaderna ligger mellan klassrumen. Den som bäst studerat detta är Hattie som säger att det som avgör studieprestationen är återkoppling. Alla vet vi att kunskapens moder är repetition.

Ska bli intressant att se hur skolan tacklar detta nu när bristen på behöriga lärare är stor och samhället befinner sig ljusår från hur klassrummet är organiserat. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar