Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 22 maj 2016

Regleringens insider

Regeringen har sk bostadspolitiska samtal. Återigen skulle man kunna säga. En 79 år hyresreglering och en 73 jordbruksregering. Två osunda efterkrigsregleringar som borde gått i graven redan på 60-talet som politiskt sabbades av maktspelet inom S och Bertil Ohlin för att fälla ministären Erlander. Assar Lindbeck beskriver vem som är vinnare på detta osunda tillstånd. Regleringarna berör ungefär en femtedel av de svenska hushållens inköp av konsumtionsvaror.
Vinnarna på hyresregleringen är hyresgäster med förstahandskontrakt i innerstäderna, sk insiders. De sitter på billiga och välbelägna bostäder och är givetvis emot avskaffandet av hyresregleringen oavsett socioekonomisk bakgrund.
Vinnare på jordbruksregleringen är etablerade lantbrukare, jordbruksnäringens insiders. Deras krampaktiga kvarhållande är främst betingat av att de ogärna vill se att marknadsvärdet på jordbruksfastigheterna faller.

Man brukar även prata om den svenska modell, som i mina ögon, är förknippade med dels Saltsjöbadsavtalet 1938 där parterna på marknaden sätter priset på arbetskraft. Dels den arbetslagstiftning som kom till 1970-talet. Här skulle man kunna säga att den reglerade arbetsmarknaden har funnits i drygt 40 år. Och vinnarna i denna marknad är de som har jobb och är insiders. Samtidigt som fackföreningens struktur och uppbyggnad är förlegad, men där dess ombudsmän med näbbar och klor försöker hålla en osund struktur vid liv.

Tänk om vi i Sverige hade modet att bryta upp dessa tre förkastliga regleringarna och dessa särintressen för att öka flexibiliteten och tillväxten i den globala värld vi lever i. Snacka om välbehövlig integration för ett Nybyggarsverige 2.0 vi skulle få.

Källa:
Lindbeck, Assar (2012) - Ekonomi är att välja, Albert Bonnier Förlag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar